CENTRAL GUJARAT CHAMBER OF TAX CONSULTANTS
+91 9825466056
Managing Committee 2019-20
Office Bearers
President Pranav M Shah 2342626 2251265 9879628222
Vice-President Kaushik M. Vaidya 2361281 2485381 9824251425
Vice-President Sanjay V Patel 2323340 2356488 9825041110
Hon. Secretary Manan L shah 2410790 2643494 9824099541
Hon. Jt. Secretary Bharat R Derasari 2436847 9408092865 9825044341
Hon. Jt. Secretary Dipakchandra P Amin 2647570 - 9327234398
Hon. Treasurer Bhavin M Patel 2222052 - 9824310298
Hon. Jt. Treasurer Priyank D Shah 9925223516 9925203548 9925223547
Pranav M Shah Kaushik M Vaidya Sanjay V Patel Manan L Shah Bhavin M Patel Dipakchandra P Amin Bharat R Derasari Priyank D Shah
Managing Committee Members
1 Jagesh M Shah (IPP) 2225181 2489391 9825049851
2 Samir S Shah 2410227 2353952 9376212432
3 Nilesh N Shah 2283598 2393278 9925229446
4 Kinjal K Shah - - 9714875201
5 Nakulesh K Patel 2410790 - 9425406881
6 Manish R Shah - 2480910 9825893199
7 Divyesh R Patel - - 9913008767
8 Dharmesh R Gandhi - - 9898277965
9 Nirav D Shah 2410813 2483752 9998870951
10 Pragnesh M Bhagat - - 9925436119
President Emirates
1 Bhaskar B Patel 2335932 2780476 9979738033
Sp. Invitee Members
1 Sunil C Shah, Godhra 02672-241597 0265-2340494 9825047598
2 Shashikant N Shah, Halol 02676-224176 0265-2390240 9898047100
3 Manesh C Gandhi, Dahod 02673-221008 02673-222699 9426321008
4 Ankit S Shah, Anand - - 9879244177
5 Amit G Soni, Nadiad -- -- 9824701193
6 Sunil Nave, Bharuch -- -- 9879014168
Advisory Board
1 Krishnakant B. Shah 6538833 9824366220
2 Manubhai B. Vaghela 2363292 2465139 9824113292
3 Janak M. Shah 2428234  - 9825767976
4 Lalit S. Shah 2410790 9429926796
5 Niranjan M. Vaidya 2361679 2482818 9825033145
6 Vijay V. Athavale 2413053 2345246 9825049851
7 Vipul K Shah 2344040 2352250 9824034652
8 Bharat M Swami 2320662 2663103 9825244976
Old Managing Committee
2018 - 19
2017 - 18
2016 - 17
2015 - 16
2014 - 15
2011 - 14
Home|About CGCTC|Managing Committee|Important Links|Membership|Gallery|Events|Contact Us
Designed By : Pooja Infotech