CENTRAL GUJARAT CHAMBER OF TAX CONSULTANTS
+91 9825466056
Managing Committee 2018-19
Office Bearers
President Jagesh M Shah 2225181 2489391 9825049851
Vice-President Kaushik M. Vaidya 2361281 2485381 9824251425
Vice-President Himanshu M Vaghela 2363292 2461539 9825466056
Hon. Secretary Kinjal K Shah 7041502588 - 9714875201
Hon. Jt. Secretary Nilesh N Shah 2283598 2393278 9427506001
Hon. Jt. Secretary Dipakchandra P Amin 2647570 - 9327234398
Hon. Treasurer Samir S Shah 2410227 2353952 9376212432
Hon. Jt. Treasurer Bhavin M Patel 2222052 - 9824310298
Jagesh M Shah Kaushik M Vaidya Himanshu M Vaghela Kinjal K Shah Samir S Shah Nilesh N Shah Dipakchandra P Amin Bhavin M Patel
Managing Committee Members
1 Bharat M Swami (IPP) 2320662 2663103 9825244976
2 Sanjay V Patel 2323340 2356488 9825041110
3 Chirag J Patel 2415545 2568106 9825070486
4 Bharat R Derasari 2436847 9408092865 9825044341
5 Pranav M Shah 2342626 2251265 9879628222
6 Divyesh R Patel - - 9913008767
7 Manan L Shah 2410790 2643494 9824099541
8 Sahdev K Patel 2410189 -- 9574936748
9 Amrish J Shah 2412272 2488952 9879003135
10 Nirav D Shah 2410813 2483752 9998870951
11 -- -- -- --
12 -- -- -- --
13 -- -- -- --
Sp. Invitee Members
1 Parimal V. Patel, Bharuch 02642-239041 02642-28743 9377434041
2 Sunil C Shah, Godhra 02672-241597 0265-2340494 9825047598
3 Shashikant N Shah, Halol 02676-224176 0265-2390240 9898047100
4 Manesh C Gandhi, Dahod 02673-221008 02673-222699 9426321008
5 Tarang S Shah, Anand -- -- 9879224777
6 Amit G Soni, Nadiad -- -- 9824701193
7 Priyank D Shah, Vadodara 9925223516 -- 9825223547
Advisory Board
1 Krishnakant B. Shah 6538833 9824366220
2 Manubhai B. Vaghela 2363292 2465139 9824113292
3 Janak M. Shah 2428234 9825767976
4 Lalit S. Shah 2410790 9429926796
5 Niranjan M. Vaidya 2361679 2482818 9825033145
6 Vijay V. Athavale 2413053 2345246 9825049851
7 Bhaskar B. Patel 2335932 2780476 9979733033
8 Vipul K Shah 6538833 2352250 9824034652
Old Managing Committee
2018 - 19
2017 - 18
2016 - 17
2015 - 16
2014 - 15
2011 - 14
Home|About CGCTC|Managing Committee|Important Links|Membership|Gallery|Events|Contact Us
Designed By : Pooja Infotech