CENTRAL GUJARAT CHAMBER OF TAX CONSULTANTS
+91 9825466056
Managing Committee 2017-18
Office Bearers
President Bharat M. Swami 2320662 2663103 9825244976
Vice-President Jagesh M.Shah 2225181 2489391 9825049851
Vice-President Kaushik M. Vaidya 2361281 2485381 9824251425
Hon. Secretary Vijay J. Shah 2644376 2635085 9825740850
Hon. Jt. Secretary Himanshu M. Vaghela 2363292 2461539 9825466056
Hon. Jt. Secretary Chirag J. Patel 2415545 2568106 9825070486
Hon. Treasurer Nakulesh K. Patel 2416016 - 9825406881
Hon. Jt. Treasurer Manan L. Shah 2410790 2643494 9825099541
 
Bharat M. Swami Jagesh M.Shah Kaushik Vaidya Vijay J. Shah Himanshu Vaghela Chirag J. Patel Nakulesh K. Patel Manan L. Shah
 
Managing Committee Members
1 Vipul K.Shah (IPP) 6538833 2352250 9824034652
2 Sahadev K. Patel 2426796 -- 9574936748
3 Kirtibhai T. Shah 2394042 2394042 9426041182
4 Manish R. Shah 6592555 2480910 9825893199
5 Kinjal K.Shah 7041502588 7041502599 9714875201
6 Bhavin M. Patel 2222052 -- 9824310298
7 Nilesh N. Shah 2283598 2682005 9427506001
8 Samir S. Shah 2410227 2353952 9376212432
9 Bharat R. Derasari 2436847 9408092865 9825044341
10 Sanjay V. Patel 2323340 2356488 9825041110
 
Sp. Invitee Members
1 Parimal V. Patel, Bharuch 02642-239041 02642-28743 9377434041
2 Ajay N. Shah, Anand 9925293777 98981157889 9426033929
3 Pradipbhai P. Mistry, Anand 02692-253681 02692-242793 9825519871
4 Sunilbhai C. Shah, Godhra 02672-241597 0265-2340494 9825047598
5 Shashikant N. Shah, Halol 02676-224176 0265-2390240 9898047100
6 Manesh C. Gandhi, Dahod 02673-221008 02673-222699 9426321008
         
 
Advisory Board
1 Krishnakant B. Shah 6538833   9824366220
2 Manubhai B. Vaghela 2363205 2465139 9824113292
3 Janak M. Shah 2428234   9825767976
4 Lalit S. Shah 2410790   9429926796
5 Niranjan M. Vaidya 2361281 2482818 9825033145
6 Vijay V. Athavale 2413053 2345246 9825029855
7 Bhaskar B. Patel 2335932 2780476 9979733033
 
Old Managing Committee
2018 - 19
2017 - 18
2016 - 17
2015 - 16
2014 - 15
2011 - 14
Home|About CGCTC|Managing Committee|Important Links|Membership|Gallery|Events|Contact Us
Designed By : Pooja Infotech