CENTRAL GUJARAT CHAMBER OF TAX CONSULTANTS
+91 9825466056
Managing Committee
List Of Office Bearers & Managing Committee Members 2016 - 17 Office Bearers
President Vipul K. Shah 6538833 2321322 9824034652
Vice-President Jagesh M. Shah 2225181 2489391 9825049851
Vice-President Pranav M. Shah 2342626 2251265 9879628222
Hon. Secretary Sanjay V. Patel 2323340 2351903 9825041110
Hon. Jt. Secretary Nakulesh K. Patel 2426796 2660653 9825406881
Hon. Jt. Secretary Kalpesh K. Jaiswal 2418071 2654562 9825406881
Hon. Treasurer Bharat R. Derasari 2436847 2480180 9825044341
Hon. Jt. Treasurer Samir S. Shah 2436076 2353952 9376212432
 
Vipul K. Shah Jagesh M. Shah Pranav M. Shah Sanjay V. Patel Nakulesh K. Patel Kalpesh K. Jaiswal Bharat R. Derasari Samir S. Shah
 
Managing Committee Members
1 Bhaskar B. Patel(IPP) -- -- 9979738033
2 Himanshu M. waghela -- -- 9825466056
3 Chirag J. Patel 2415545 2568106 9825070486
4 Dipak P. Amin -- -- 9327234398
5 Manan L. Shah -- -- 9824099541
6 Ajay N. Shah -- - 9426033929
7 Dharmesh J. Gandhi -- -- 9898277965
8 Bharat M. Swami -- -- 9825244976
9 Kaushik M. Vaidya -- -- 9824251425
10 Nilesh N. Shah -- -- 9427506001
 
Sp. Invitee Members
1 Pradip P. Mistry, Anand     9825519871
2 Nilang B. Modi, Bharuch     9825667166
3 Sunil B. Neve, Bharuch     9879014168
4 Manish C. Gandhi, Dhahod     9426321008
5 Abdulwahab G. Pathan, Dhahod     9426419900
6 Sunil C. Shah, Godhra 02672-241597   9825047598
7 Shashikant Shah, Halol 02676-224176   9898047100
 
Advisory Board
1 Krishnakant B. Shah 6538833   9824366220
2 Manubhai B. Vaghela 2363292 2465139 9824113292
3 Janak M. Shah 2428234   9825767976
4 Lalit S. Shah 2410790   9429926796
5 Niranjan M. Vaidya 2361679 2482818 9825033145
6 Prakash K. Gandhi 2361280   9825036263
 
Old Managing Committee
2018 - 19
2017 - 18
2016 - 17
2015 - 16
2014 - 15
2011 - 14
Home|About CGCTC|Managing Committee|Important Links|Membership|Gallery|Events|Contact Us
Designed By : Pooja Infotech