CENTRAL GUJARAT CHAMBER OF TAX CONSULTANTS
+91 9825466056
Managing Committee
List Of Office Bearers & Managing Committee Members 2015 - 16 Office Bearers
President Bhaskar B. Patel 2335932 2780476 9979733033
Vice-President Jagesh M. Shah 2225181 2489391 9825049851
Vice-President Vipul K. Shah 6538833 2321322 9824034652
Hon. Secretary Bharat M. Swami 2320662 2663103 9825244976
Hon. Jt. Secretary Pranav M. Shah 2342626 2251265 9879628222
Hon. Jt. Secretary Vijay J. Shah 2644376 2644376 9825740850
Hon. Treasurer Himanshu M. Vaghela 2363292 2465139 9825466056
Hon. Jt. Treasurer Sanjay V. Patel 2323340 2351903 9825041110
 
Bhaskar B. Patel Jagesh M. Shah Vipul K. Shah Bharat M. Swami Pranav M. Shah Vijay J. Shah Himanshu M. Vaghela Sanjay V. Patel
 
Managing Committee Members
1 Samir S. Shah 2436076 2353952 9376212432
2 Chirag J. Patel (Dalia) 2415545 2568106 9825070486
3 Kalpesh K. Jaiswal 2418071 2654562 9898139712
4 Nakulesh K. Patel 2426796 2660653 9825406881
5 Bharat R. Derasari 2436847 2480180 9825044341
6 Manan L. Shah 2410790 2425331 9825099541
7 Nirav D. Shah 2410813 -- 9998870951
8 Amrish J. Shah 2412272 -- 9879003135
9 Jainedndra B. Rana 2354236 -- 9426364544
 
Co-Opt Members
1 Parimal Patel, Bharuch 02642-287433   9377434041
2 Kamlesh M. Patel, Anand 02692-255579 02692-247333 9829033494
3 Shashikant Shah, Halol 02676-224176   9898047100
4 Sunil C. Shah, Godhra 02672-241597   9825047598
5 Sanjay N. Patel, Anand 02692-268061   9825957230
 
Advisory Board
1 Krishnakant B. Shah 6538833   9824366220
2 Janak M. Shah 2428234   9825767976
3 Manubhai B. Vaghela 2363292 2465139 9824113292
4 Lalit S. Shah 2410790   9429926796
5 Niranjan M. Vaidya 2361679 2482818 9825033145
6 Prakash K. Gandhi 2361280   9825036263
 
Old Managing Committee
2018 - 19
2017 - 18
2016 - 17
2015 - 16
2014 - 15
2011 - 14
Home|About CGCTC|Managing Committee|Important Links|Membership|Gallery|Events|Contact Us
Designed By : Pooja Infotech