CENTRAL GUJARAT CHAMBER OF TAX CONSULTANTS
+91 9825466056
Managing Committee
List Of Office Bearers & Managing Committee Members 2014 - 15 Office Bearers
President Bhaskar B. Patel 2335932 2780476 9979733033
Vice-President Bharat M. Swami 2320662 2663103 9825244976
Vice-President Pranav M. Shah 2342626 2251265 9879628222
Hon. Secretary Vijay J. Shah 2644376 2644376 9825740850
Hon. Jt. Secretary Sanjay V. Patel 2323340 2351903 9825041110
Hon. Jt. Secretary Kalpesh K. Jaiswal 2418071 2654562 9898139712
Hon. Treasurer Nakulesh K. Patel 2426796 2660653 9825406881
Hon. Jt. Treasurer Bharat R. Derasari 2436847 2480180 9825044341
 
Bhaskar B. Patel Bharat M. Swami Pranav M. Shah Vijay J. Shah Sanjay V. Patel Kalpesh K. Jaiswal Nakulesh K. Patel Bharat R. Derasari
 
Managing Committee Members
1 Kaushik M. Vaidhya 2361281 2485381 9898139712
2 Jagesh M. Shah 2225181 2489391 9825049851
3 Vipul K. Shah 2363117 2321322 9824034652
4 Samir S. Shah 2436076 2353952 9376212432
5 Himanshu M. Vaghela 2363292 2465139 9825466056
6 Chirag J. Patel (Dalia) 2415545 2568106 9825070486
7 Dipak P. Amin 2647570 2660301 9327234398
8 Manan L. Shah 2410790 2425331 9825099541
9 Nilesh N. Shah 2283598 2281952 9427506001
 
Co-Opt Members
1 Krishnakant B. Shah 6538833   9824366220
2 Janak M. Shah 2428234   9825767976
3 Manubhai B. Vaghela 2363292 2465139 9824113292
4 Lalit S. Shah 2410790   9429926796
5 Niranjan M. Vaidya 2361679 2482818 9825033145
 
Invitee Members
1 Kamlesh M. Patel, Anand 02692-255579 02692-247333 9829033494
2 Jayesh D.Patel, Anand 02692-252066   9824347499
3 Sunil C. Shah, Godhra 02672-241597   9825047598
4 Shashikant Shah, Halol 02676-224176   9898047100
5 Parimal Patel, Bharuch --   9377434041
6 Rajesh T. Manubarwala, Bharuch 02646-224412   9824150412
 
Old Managing Committee
2018 - 19
2017 - 18
2016 - 17
2015 - 16
2014 - 15
2011 - 14
Home|About CGCTC|Managing Committee|Important Links|Membership|Gallery|Events|Contact Us
Designed By : Pooja Infotech